Thơ

chiếc xe bò dốc, bụi mù 
bụng căng quá khứ lưng gù mui cao 
thời gian cỗ máy hư hao 

tháng mười mưa muộn làm đau mặt đường

 

sớm nay ai kéo hồi chuông 
nhặt khoan trầm bổng giấc suông mơ hồ 
tỉnh rồi đầu óc ngây ngô 
đưa tay dụi mắt mưa xô tháng mươì

 

 Huỳnh Minh Lệ