Thơ

 

 

sao bỗng nhiên nhớ lạ lùng

chim chiều rớt một tiếng thinh không

thời gian đốt hết thành tro bụi

dỗ mãi ngày qua đến cạn lòng 

04.04.2018

 

tưởng nim

 

thắp bao nhiêu nén hương

tưởng oan hồn uổng tử

gióng bao nhiêu hồi chuông

xóa hận thù cốt nhục 

11.04.2018

Huỳnh Minh Lệ