Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

lút cán

bàn tay trót đã nhúng chàm
rửa đi rửa lại có làm sạch đâu
huống gì nhúng đã thật sâu
tim gan phèo phổi từ đầu đến chân !

quasimodo

thằng gù chết cháy trên lầu
hồi chuông chưa dứt kinh cầu chưa xong
dự mưu nấp dưới áo chùng
gác chuông đổ sụp lửa bùng tro than

21.04.2019
Huỳnh Minh Lệ

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất