Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

ở phù mỹ, nhớ chú hai mỹ hiệp

“bà con chòm xóm” năm nào (*)
tan thây nát thịt “câu vào câu ra”
đèo nhông phú cũ hà ra
bao nhiêu xương trắng hồn ma vẫn còn

(*) tác phẩm của Võ Phiến

05.01.2020

 

gió độc

nhà cửa bỏ trống hoách
cơn gió độc tràn vào
gió có mùi chết chóc
những bệnh nhân ho lao

giống như nhà chết chủ
chỉ biết cái hầu bao
mặc gió bão gầm rú
mặc bệnh nhân thều thào !

29.01.2020

Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất