Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

một anh hề làm tổng thống
mặc áo giáp cầm súng ra trận
quyết sống mái với kẻ xâm lược
có những anh giống như tổng thống
hay đại loại như vậy
lâu lâu diễn hài
trước bàn dân thiên hạ

27.02.2022

Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất