Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ


Chiều trông núi nhớ em,
Hồn rưng rưng nắng xế.
Vọng giữa trời mông mênh,
Lời trăm năm dâu bể.

Huỳnh Minh Lệ
1980

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất