Thơ


Chiều trông núi nhớ em,
Hồn rưng rưng nắng xế.
Vọng giữa trời mông mênh,
Lời trăm năm dâu bể.

Huỳnh Minh Lệ
1980