Thơ

 

KÝ ỨC THÁNG CHẠP

Hoa vàng luống cải , bướm chao.

Đã nghe trong nắng xôn xao tiếng cười.

Nhà ai phơi lá chuối tươi ,

Ngày mai giỗ chạp , mong người ở xa .

09/1990

KÝ ỨC TRƯA HÈ

Nhịp chảy uể oải nhà ai ,

Tiếng ngươi gọi trẻ vang dài ngõ bên ,

Gà nhà ai gáy xóm trên ,

Võng đưa kẽo kẹt buồn tênh , trưa hè.

09/1990

 

Huỳnh Minh Lệ