Thơ

"Không ai biết tôi yêu em đến cạn nước những dòng sông"
Thơ của Nguyễn Xuân Hoàng

Những dòng sông mùa này,
Mênh mông nước lũ.
Không ai biết,
Nước chảy về đâu?
Em có biết?
Nước vào biển khơi,
Vỗ tới em,
Bên kia bờ đại dương.
Vỗ tới em,
Bên Ngũ Đại Hồ,
Vỗ tới em,
Sông tôi cạn kiệt.

25/10/2009
Huỳnh Minh Lệ