Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Huỳnh Minh Lệ

Quá Giang

Này em, hãy cho tôi quá giang,
Nhiều nhõi gì đâu, một đoạn đường,
Chẳng qua chỉ một lần tay nắm,
Cùng lắm cũng là sợi tóc vương !

 

Xem tiếp...

Chọn Lầm

Một em vừa mới chào đời,
Triệu người thế giới gởi lời hỏi thăm,
Bốn em chết yểu âm thầm,
Phải chăng em đã chọn lầm nơi sinh ?

31.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
 

Trồng Rau

Bây giờ ta hết trồng người,
Về vườn cuốc đất, cuối đời trồng rau,
Ngày ngày nhổ cỏ, bắt sâu,
Cái tay có mỏi, cái đầu khỏe hơn.

11.07.2013
Huỳnh Minh Lệ

Dặn Học Trò

Trị tuyệt đối số dương,
Luôn luôn là chính nó,
Làm người đừng nên có,
Đầu óc là số âm.

28.06.2013
Huỳnh Minh Lệ

Đăng Nhập / Đăng Xuất