Thơ

cheo-thuyen

sông ơi mây lạc chiều trôi muộn
rơi nỗi niềm xưa bờ đê xanh
cỏ giữ dùm mưa tờ trăng khuyết
về truông bỏ phố dạ sao đành

còn thương con nước chiều tháng chạp
bìm bịp ngủ quên lùm tre khô
vườn cũ rách te tàu lá chuối
sân rêu vạn thọ nụ ơ hờ

bờ giậu năm xưa chờ dáng cũ
trời quen phố lạ én quên đường
những chân trời mới ma mị gió
bao giờ cánh mỏng bỏ uyên ương

vẫn đợi bên sông mùa con gái
duyên ơi năm hết hái xuân thì
lên chùa lễ phật vu vơ khấn
cho rừng và biển chẳng phân ly

em hát dùm tôi bài non nước
ngàn dặm ai còn "tư cố hương"*
tôi biết chiều nay sông không khóc
mà sao trong dạ sóng bồn chồn

Bùi Diệp
Phanrang, 14.1.2016
* chữ của Lý Bạch