Thơ

ong_la
Photo : Nguyễn Thiên Định
 Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
(Ns Trường Sa)

Rồi có ngày xanh đồi thắp nắng
Em đem tuổi biếc trả mây hồng
Chợt nghe xưa đó mùa phố xá
Điệu đàng trên mỗi vết thương câm

Có những niềm riêng chùng tiếc nuối
Bao nhiêu rừng thẳm với sông mù
Bước thầm chiều lạ trăng tiễn biệt
Dạ khúc trầm giữa tiệc hoang vu
Trên nhánh ngọc lan trời trắng muốt
Đêm rơi rơi như điệu tình cầm
Ai nhớ còn ai còn ai nhớ
Mơ hồ tâm tưởng nụ mười lăm
Em hát cho ngày còn son sắt
Còn nhớ hàng cây đứng đợi người
Ta hát gọi mùa xưa lỡ dại
Chim về đợi bạn sớm tinh khôi.

Phanrang, 12.2.2017
b ù i d i ệ p