Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

ma-thien-lanh
Ảnh : Suối đá đập_triman

Tôi biết mùa thu còn ở lại
Giăng giăng mây trắng phía cổng trường
Ở phía ngày lên bàn chân mới
Ở phía môi hường hoa dại hương

Mời em cứ ghé đường tre trúc
Âm điệu xanh ngời chảy qua vai
Mời em cứ tạm thềm gạch cũ
Bình yên giun dế kể mộng dài
Tôi biết mùa thu còn ở lại
Những cành hoang tím nở hoa buồn
Em hái dùm ai chiều thạch thảo
Bỏ một người sến khúc phong sương
Rồi mai tuổi rớt ven rừng vắng
Chim xanh ngồi nhặt hạt từ tâm
Có kẻ lỡ đường chừng ngải đắng
Hư không lời hẹn chửa hóa trầm
Trên hồn nhiên câu thơ mỗi sớm
Tôi biết mùa thu chưa ra đi...

Phanrang, IX.2017
b ù i d i ệ p
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất