Thơ

Hang_Cau
Photo : Hang Câu-Lý Sơn
Đường dài ngựa chạy cát bay

Nghĩa nhân thăm thẳm mỗi ngày mỗi xa
(Ca dao Nam Trung phần)

Câu hát nhọn găm giữa lòng sông cạn
Ngựa lêu bêu đã rục vó lêu bêu
Hàng mộ gió gói hồn trầm viên mãn
Nhớ gì tôi mà bìm bịp kêu chiều
Sao nhớ nhớ quên quên chiều chợ ế
Mẹ đường xa quang gánh hóa mây ngàn
Chưa tưởng niệm bông lúa vàng oằn hạt
Còng lưng cha ngày giáp đói hoang mang
Nhớ gì tôi sen sớm nay ngủ muộn
Ngón thơm thơm về đếm lá vườn trời
Con nước phân vân mấy bờ suy tưởng
Hương viên thành bên túi rỗng trùng khơi
Nhớ gì tôi cánh buồm mơ hóa bướm
Hải hồ chi xin một giấc bình sinh
Không thể khóc dẫu có lần hạnh phúc
Đêm dạ lan hiên cũ hát cho mình
Hàng mộ gió còn đợi chờ xác chữ
Lời vô tâm thơ phú cũng vô tâm
Hoang vu rã vó lêu bêu ngựa hợm
Thiên lý trôi theo con nước âm thầm.

Phanrang, 1.11.2016
b ù i d i ệ p