Thơ

ro_gio_QN
Photo : Eo Gió_Quy Nhơn
Tặng con gái Ca Dao Bui Tran

Ta về qua Eo Gió
Biết đời mình vàng hoa
Biển trên mây thần thoại
Thung bên vai lơ ngơ

Em đi và em đến
Nào ai đợi cầm tay
Những lần hoa ngượng nghịu
Thiếu nữ ngồi với cây

Mấy khi đời đèo dốc
Mấy khi hồn thông reo
Xứ người trăng cũng lạnh
Vàng ngõ đồi cheo leo

Treo bên hồ tiếng hát
Người giờ xa quá xa
Phố đang mùa thất bát
Ngồi rao một mùa hoa

Em gùi hoa và phố
Tan nhẹ vào khói sương
Tiếng đàn chùng biệt khúc
Ai lạc ai miên trường

Ta về qua Eo Gió
Đời dài những chuyến xe
Mấy cuộc vui chưa chớm
Nắng dã quỳ vàng hoe

Ta về chưa giã bạn
Vỗ vai nhau cười xòa
Phố và em còn đợi
Biết đời mình vàng hoa

Phanrang, XI. 2016
b ù i d i ệ p