Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

mui_dinh
Photo Biển Mũi Dinh -triman

Cây gòn vàng lá
Trút sạch mùa đông
Sớm nay phố vắng
Lòng thưa hỏi lòng
Lá vương cuối ngõ
Lá vương trên đồi
Bao giờ thanh sạch
Nụ mầm nằm nôi

Bao giờ em đếm
Cành hồn tinh khôi
Tôi về nhóm bếp
Thử đo vàng mười
Thì thôi ngáo ộp
Mặt tuồng nhố nhăng
Tôi ngồi bẻ bánh
Nhai giòn mặt trăng
Rạ rơm xa xỉ
Mùa màng biệt tăm
Một hôm nằm mộng
Năm mười mười lăm
Tôi về mót lúa
Thúng đầy ba trăng*
Bà rên, bà rịa*
Thơm gùi oằn lưng
Tôi theo mưa gió
Về qua bến sông
Nằm nghe bạc tóc
Lau hát ngoan đồng
Nợ nào dám quên
Tình bao giờ trả
Tôi thằng hình rơm**
Nhìn trưa yên ả
Trái tim nô bộc
Đất đai xóm làng
Cho tôi ngồi khóc
Cỏ mùa đa đoan.

b ù i d i ệ p
____________________
* ba trăng, bà rên, bà rịa: tên những giống lúa địa phương nam Trung bộ
** người quê tôi gọi là bù nhìn
Sớm nay chim nhỏ về gieo hạt
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất