Thơ

bien_lang

Ai hứa gì nhau ngày thấm mệt
Đá đã mềm chân cũng mềm theo
Những xóm làng xa bờ bến lạ
Về đâu chưa gặp lại quê nghèo
Đời vui mỗi sớm phiên chợ mới
Rộn ràng xe ngựa bữa phố đông

Có khi hiu hắt chiều về muộn
Ngoài hiên giọt mái rỏ âm thầm
Bên kia quãng vắng nhiều mây trắng
Neo giậu thung ngàn nghe thông reo
Có loài hoa dại vàng lối gió
Chân non ốm lả buổi qua đèo
Ta mời mình nhé dừng một phút
Bên ngôi nhà cũ góc phố xưa
Mình với mình thôi nghe gạch vụn
Ơ hờ rơi hạt bụi ơ hờ.

Phanrang, XII. 2017
b ù i d i ệ p