Thơ

Nguyn-thien-dinh
Photo : Nguyễn Thiên Định
tháng chạp nào cũng anh nhớ em
chiếc áo phong phanh – con đường phố chợ
nhà đơn chiếc, mẹ già hơi khó
mọi thứ tay em lo Tết, lo tình...

cứ tháng chạp về lại ra nước mắt
quê người lâu năm, anh vẫn là anh
cơn gió lớn từng khi thức giấc
cũng có cơn mơ làm anh giật mình
(anh mơ thấy em và thấy tình
chiếc xe trật sên, lai quần dính nhớp
anh cúi xuống sửa giùm em, chưa được
bỗng xe nghiêng, sập trúng lòng xưa...)

tháng chạp lại về bùi ngùi thị xã
có nghĩa trang buồn hương khói cuối năm
ba mẹ chết rồi, không ai dạy bảo
để anh chơi lung, phải đành mất em!
mỗi tháng chạp về nơi này gió buốt
anh, còn anh, ngó chiều quê ai
không năm nào tình không cơ cực
không lúc nào anh không thở dài...

Hoàng Lộc