Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

( Để tưởng nhớ bạn bè đã chết trong chiến tranh)

Giòng sông xanh chảy lững lờ
Nhìn Sông Lại nhớ những người năm xưa
Bờ tre theo gió đong đưa
Hàng dừa dáng đứng đủ vừa thướt tha
Hoài Đức bến đậu đò nhà
Bồng Sơn cổ độ trăng tà nghiêng nghiêng
Hoài Xuân, Hoài Mỹ mấy miền
Theo con nước chảy xuôi triền Hoài Hương
Đây rồi An Giủ thân thương
Thuyền neo, sóng gợn làm vương tơ lòng
Nhớ Ca Công thuyền bềnh bồng
Chờ đêm xuôi biển vào mông mênh trời
Phố Bồng trăng sáng chơi vơi
Đường xưa, quán nhỏ rượu mời đủ say
Bạn bè, ờ nhỉ, đâu đây
Hồn ơi, thôi hãy theo mây về nguồn !

Lê Nguyễn/Nguyễn Công Lượng
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất