Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

bo_keh_2
ta lau sậy đất cằn ôm cố quận
đợi bìm bìm leo giậu hóa triêu nhan
đêm phong lưu vay trả giấc mơ vàng
ngày xe cát dã tràng chờ cơn sóng

hoàng hôn rớt soi phận mình sương mỏng
thương bóng chiều khuyết nửa mộng trăng suông
cuộc ta đó cánh chuồn kim ước vọng
lên bờ rồi lọng cọng bước qua truông
xưa thương ai tủi buồn thui thủi bóng
giờ thương mình đồng vọng níu... chiều buông

Duy Pham
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất