Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

còi hụ
bình hưng hòa
mất tích

chờ đến tết congo
chờ đến khi
xuống mồ
thong thả

rào đường
rấp ngõ
ngọn cỏ không qua

Huỳnh Minh Lệ
17.09.2021

Đăng Nhập / Đăng Xuất