Thơ

 

 


Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật túy
Đối nhiên ngọa tiền doanh
Giác lai miện đình tiền
Nhất điểu hoa gian minh
Tá vấn thử hà nhật
Xuân phong ngữ lưu oanh
Cảm chi dục thán thức
Đối chi hoàn tự khuynh
Hạo ca đãi minh nguyệt
Khúc tận dĩ vong tình

 

 

Lý Bạch

Cuộc đời giấc mộng dài
Chi cho mệt ngày mai
Thê’ thì thôi say mãi
Say cho tràn cung mây
Tỉnh giấc nhìn ra sân
Con chim hót trên cành
Hôm nay là thư’ mấy
Xuân về gió réo oanh
Chao ôi là cảm xúc
Xin một ly cho mình
Hát vang chờ trăng tỏ
Tận khúc đã quên tình

 

Lê Khắc Tưởng dịch