Thơ

Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nhạ thê phục kinh
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thì thử dạ nan vi tình

Lý Bạch

 

Gió thu trong
Trăng thu rạng
Lá vàng rơI rụng
Tụ rồi tan
Quạ kêu trong giấc mơ màng
Nhớ ai là nhớ muôn vàn thiết tha
Ngày nào mình mới gặp ta …

Lê Khắc Tưởng dịchỬng vàng nhuộm óng tương tư
Lá thu nức nở, cành thu bùi ngùi
Lá cành ôm khóc … chia phôi
Bụi hồng khuâ’t nẽo xa vời … vào đông

Quỳnh Chi dịch