Thơ

長相思之二

李白

日色已盡花含煙, 月明欲素愁不眠。
趙瑟初停鳳凰柱, 蜀琴欲奏鴛鴦絃。
此曲有意無人傳, 願隨春風寄燕然。
憶君迢迢隔青天, 昔日橫波目,
今成流淚泉。
不信妾腸斷, 歸來看取明鏡前。

 

Nhật sắc dục tận hoa hàm yên
Nguyệt minh như tố sầu bất miên
Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền
Nguyện tuỳ xân phong ký Yên Nhiên
Ức quân thiều thiều cách thanh thiên
Tích thì hoành ba mục
Kim tác lưu lệ tuyền
Bất tín thiếp trường đoạn
Qui lai khán thủ minh kính tiền

Lý Bạch

 

Nhớ  chàng

Hoàng hôn chết lặn hoa hàm sương
Trăng lên vằng vặc sầu ngất hồn
Cung đàn ai oán đâu văng vẳng
Tiếng ca còn đang réo uyên ương
Ai xui ai nhớ nào ai gởi
Theo gió xuân về bên người thương
Ôi nhớ người yêu phương trời xa
Hôm nào còn mắt liếc đong đưa
Đến nay lệ ướt hoen mi mắt
Chàng có tin có hay thấu chưa
Về đây em chỉ cho vừa
Người yêu trước kính bơ phờ tương tư

Lê Khắc Tưởng dịch