Thơ


Sáng xuân, nắng nhuộm hồng mái tóc
Trưa hè, bóng dõi bước em đi
Xế thu vàng, dáng em đứng đợi
Chiều đông, sương rõ lối em về
Ngóng nắng chờ xuân sao rộn rã,
Chào mây đón gió có bâng khuâng ?
Nhớ em anh tìm màu nắng nhạt,
Ngắm sắc trời, nhớ bước em đi.

Nguyễn Trường Lưu
Tháng tư ,1975