Thơ


Ta về rũ áo công danh
Vén mây tìm chút tinh anh cõi đời.
Bảo trời đem gió đến chơi,
Gọi trăng làm bạn ta mời anh em
Sum họp lại ta cùng xem
Chút tình nồng ấm ta đem nhau về.
Mấy mươi năm trước từng thề
Anh em cũ mới cận kề có nhau.
Cho dù đến trước hay sau,
Chúng ta đều đã trắng phau mái đầu.
Say cùng trăng gió cho lâu,
Vui cho trăng gió khỏi sầu đêm vui.

Nguyễn Trường Lưu