Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ


Đôi bờ nắng đã nghiên xiêu,

Ta về gởi lại, tím chiều mây buông.

Chùa xa vang vọng tiếng chuông.

Mênh mông một cõi, nổi buồn nhân sinh.


Hà Trọng Ngự

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất