Thơ


Đôi bờ nắng đã nghiên xiêu,

Ta về gởi lại, tím chiều mây buông.

Chùa xa vang vọng tiếng chuông.

Mênh mông một cõi, nổi buồn nhân sinh.


Hà Trọng Ngự