Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

 

Soi gương thấy tóc giật mình,

Trời ơi đầu bạc, thình lình chẳng hay,

Thấm lòng thấy mắt cay cay

Đôi dòng  lệ chảy, mới hay nát lòng

 

Hà Trọng Ngự

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất