Thơ

Tặng Nguyễn Phi Hạnh

Về thăm đất mẹ dấu yêu
Trời quê tôi đó, một chiều dần xa
Đường làng rợp mát bóng đa
Cò bay trắng thẳm, bao la ruộng đồng.
Tìm thương qua tiếng ru lòng
Ngàn xưa vọng lại bên dòng sông xanh
Mái đình nhớ dịp trống canh
Cho đêm an giấc, ngày hanh nắng vàng.
Quê tôi vẫn thiếp với chàng
Trăng thanh gió mát cung đàn buông lơi
Câu ca dao mãi bao đời
Bốn nghìn năm vẫn thơm lời nước non.
Quê hương muôn thuở vuông tròn
Giọng hò đây đó mãi còn yêu thương
Dặm ngàn mưa gió tha phương
Ly hương lòng vẫn nhớ thương quê nhà!

Hà Trọng Ngự