Thơ

Mẹ cha sinh trưởng ra con
Thầy cô dạy học, điểm son bảng vàng
Mai sau em học thành tài
Ơn thầy cô giáo, nhớ hoài nghìn năm
Thường thường vào giữa quý tư
Chúng em náo nức, cũng như Tết về
Ấy là ngày lễ Thầy-Cô
Hai mươi, mười một đúng ngày Hiến Chương

Kính dâng những đoá hoa tươi
Tỏ lòng hiếu kính, ơn người dạy em
Ngày mai cố gắng học hành
Đền ơn dạy dỗ, sinh thành mẹ cha.

Cô là mẹ, mẹ là cô
Ơn cha nghĩa mẹ, công thầy ghi tâm
Thầy cô - người đúc nhân tài
Cũng là thế hệ, trồng người trăm năm!

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, 1999

Hà Trọng Ngự