Thơ

Nhớ lúc mang găng đi dụng võ
Biên Hoà một khoảnh đất trời Nam
Dựng nên trang sử lưu hậu thế
Võ học Tây Sơn mãi trường tồn.

Võ Bình Định-Tây Sơn

Võ sư Hà trọng Ngự

Bao năm khó nhọc vun bồi được
Một chút tài danh rạng Tổ Tông
Môn đồ vô số, nay thành đạt
Tiếp bước thầy ông dạy võ công

Võ Tây Sơn

Môn phái lưu truyền khắp mọi nơi
Võ đức trau dồi, trí hạnh thông
Trẻ già đều học tinh hoa ấy
Để mãi trường tồn với thời gian.

Môn phái võ Tây Sơn-Bình Định

Hậu nhân dòng võ luôn ghi nhớ
Công đức tiền nhân sáng lập nên
Tên tuổi võ đường Hà Trọng Ngự
Xứng danh miền đất võ Tây Sơn.

Hà Trọng Ngự

Ngày 03-06-1997