Thơ

Chuông gió reo buồn trong gió xuân
Như mang tâm sự tỏ xa gần
Nếu em cũng có niềm tâm sự
Hãy đến mà nghe chuông gió ngân

Anh cũng như loài chuông gió ấy
Reo hoài tâm sự của riêng anh
Thơ anh cũng giống như chuông gió
Buồn bả êm đềm tiếc tuổi xanh...

Một mai chuông gió không reo nữa
Là lúc thơ anh cũng lụi tàn
Em chẳng tìm đâu chuông gió để...
Mỗi chiều chuông cất tiếng reo vang

Có những con người trong kiếp sống
Vô tình không biết tiếng chuông ngân
Đến khi bóng xế buồn hiu hắt
Chợt thấy chuông lòng thổn thức vang...

Ngô Lạp