Thơ

Con chưa biết mẹ một lần
Nhưng sao da diết trong lòng nhớ thương
Nhiều hôm thức trọn đêm trường
Cố mường tượng thử mẹ thương thế nào
Mẹ về trong giấc chiêm bao
Bảo rằng tình mẹ dạt dào lắm con
Như hoa mai nở đầu non
Như giòng nước mát trên nguồn không vơi
Mẹ dù đang ở trên trời
Nhưng tình mẫu tử đời đời bên con
Diệu hiền như ánh trăng tròn
Đem từng tia sáng soi đường con đi.

thân trọng ái