Thơ

Mẹ ơi con lạc lối về
Nằm đây gối nhục bốn bề tường cao
Gió ơi bẻ khoá bước vào
Cho ta gởi chút hương nào chưa phai.


thân trọng ái

5/1975