Thơ

(cho người bạc mệnh)

Hôm nay đi qua đường
Bóng ai mờ như sương
Vẩn vương trong cô độc
Sao lòng mình đang khóc?

Hôm qua đi ngang nhà
Cảnh gần, người rất xa
Ra đi không trở lại
Mắt lệ bỗng nhạt nhòa

Một hôm đường tôi qua
Có vòng hoa màu trắng
Dường như ai đã cắm
Tưởng niệm người đi xa

Chiều nay trước hiên nhà
Mong người ấy ghé qua
Nhưng chỉ là hư mộng
Có ai thấu được lòng!

thân trọng ái