Thơ

tặng VCM và các bạn Cường Đễ

Ly rượu chát,
khát khao lòng viễn xứ
Tiếng đàn lơi khơi động khúc trầm ca
Anh và tôi
từng hai kẻ không nhà
Nâng chén tạc, chén thù quên trời sáng
Ly cụng ly
người về đâu chệnh choạng?
Nước với Nhà
mờ mịt cõi trời xa!
Còi tàu rung réo gọi nhớ sân ga
Ai vội vã?
nhập nhoà trong cô độc
Đôi chân mỏi miệt mài bên sườn dốc
Tóc hai màu
lăn lóc chốn ‘sông trăng’.

thân trọng ái
Jan 09