Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Xót xa về với muôn trùng
Đớn đau như cũng theo cùng với ta
Bên đời cát bụi nở hoa
Trong ta muôn nẻo gần xa đợi chờ
Trăng treo ngoài ngõ hững hờ
Tuyết rơi, núi bạc bơ phờ khói sương
Buồn rơi rớt đọng đêm trường
Tháng năm xa cách, sắc hương đổi màu
Người về biền biệt nơi đâu
Để ta mong đợi bên đời hắt hiu
Buồn, trông gởi áng mây chiều
Cho vơi đi bớt ít nhiều nhớ thương.

thân trọng ái

  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất