Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Cường Để


Ghi chú:
1. Xin liên lạc bạn Diệp Thái Thôn, di động: 0985 924 188 hoặc E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
2. Khi đi không phải mang theo lệ phí liên hoan họp mặt. Nhưng cũng đem theo chút đỉnh gọi là
thớ lỡ đụng cô bánh tráng;
3. Nhớ đi cho đủ đôi đủ cặp;
4. Năm ngoái ở tiết mục hát cho anh em nghe, các bạn hát ca khúc bị đứt khúc nhiều quá, keyboarder đệm đàn không được.
Rút kinh nghiệm, năm nay nhớ mang theo tập lời bài hát, size chữ 16 để ráp lời hát cho dễ.


Khổng Xuân Hiền
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất