Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin bạn Hà trọng Ngự sau một tuần nằm bệnh viện Bình Dân để mổ sỏi thận, đã bình phục, về nhà hôm 04/05/2009 . Chúc Võ sư Ngự sớm khỏe mạnh, trở lại võ đường và ... chia sẻ vài bài viết với bạn bè cho vui .

Trí Mẫn

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất