Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không

Truyện ngắn của Ngô Lạp

Xuất bản: CuongDe.Org
Hình bìa trước và sau:  Ki
Phụ bản: Phạm Ngọc Dao, Đào Thanh Hòa, Ki, Lê Sa Long và Nguyễn Diệu Tâm
Lời giới thiệu: Nguyễn Châu
Phụ lục: Nguyễn Sĩ Hạnh
Biên Tập và Trình Bày: Nguyễn Sĩ Hạnh và Phạm Ngọc Dao

Truyện xuất bản dưới dạng PDF (2.4MB). Xin các bạn bấm vô đây để tải xuống.

NXB CuongDe.Org
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất