Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Kính gởi:

- Qúy Thầy Cô Cựu Giáo Sư Trừơng T.H Cường-Để và Nữ Trung-Học Qui-Nhơn
- Quý Đồng hương và Thân-hửu
- Anh Chị Em Cựu H.S Cường-Để và Nữ T.H Qui-Nhơn
- Anh Chị Em Cựu H.S Liên Trường T.H Qui-Nhơn

Thưa Quý Thầy Cô và Anh Chị Em,

Tiếp theo thông báo về Ngày Họp Mặt và phát hành Đặc-San 2016 của GĐ Cựu HS Cường-Để và Nữ T.H đã được phổ biến trong Thơ Chúc Tết BínhThân 2016.

Ban Chấp-hành GĐ Cựu HS Cượng-Để và Nữ T.H xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Thầy Cô, Quý Đồng hương và Thân hửu, Anh Chị Em Cựu HS Cường Để và Nữ T.H, Anh Chị Em Cựu HS Liên-TrườngT.H Qui-Nhơn vui lòng sắp xếp dành chút thì giờ đến tham-dự Ngày Đại Hội Họp Mặt mang chủ-để "Thêm một lần vui" sẽ được tổ chức tại thành phố Houston tiểu bang Texas với những sinh họat theo thời gian và địa điểm như sau :

Sinh hoạt Tiền Đại Hội :

10 giờ sáng Thứ Bảy 25/6/2016 : Thầy, Trò ở xa về đến thăm viếng vấn an Thầy Cựu Hiệu Trưởng và Qúy Cô Cựu Hiệu Trưởng Trường Nữ Tr.Học tại Như Lai Thiền Viện (2120 Pech Rđ HT-TX 77055)

6 giờ chiều Thứ Bảy 25/6/2016 : Thầy, Trò gặp gỡ hàn huyên, ăn tối và tham dự Chương trình Văn nghệ tự nguyện giúp vui tại Nhà Hàng Phoenix Seafood (số 15156 Bellaire Blvd Houston, Texas 77083)

Đại Hội Họp Mặt Chính thức :

11 giờ sáng Chúa Nhựt 26/6/2016 : Ban Chấp Hành và BanTổ Chức đón tiếp Quan khách, Qúy Thầy Cô, Qúy Thân hữu và Ănh Chị Em Cựu HS tại Nhà hàng Phoenix Seafood (số 15156 Bellaire Blvd Houston –TX 77083)

12 giờ cử hành các nghi thức Khai mạc Đại Hội

13 giờ dùng Cơm trưa, Phát hành Đặc San CĐ & Nữ TH 2016 và thưởng thức Chương trình Văn Nghệ giúp vui .

Ngoài các sinh họat chính thức kể trên, vào trước và sau Đại Hội sẽ có những Buổi Họp Mặt thân mật tại một số tư gia của Anh Chị Em Cựu HS Cường-Để và Nữ T.H ở Houston để mừng đón Qúy Thầy Cô và Anh Chị Em từ phương xa về tham dự Đại Hội Họp Mặt.

Gia đình Cựu HS Cường Để và Nữ TH rất mong được đón tiếp Qúy Thầy Cô, Qúy Thân hữu và đông đảo Anh Chị Em trong ngày Họp Mặt đầy tình thân ái nầy.

Sự hiện diện của Qúy Thầy Cô, Qúy Thân hữu và Anh Chị Em sẽ là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Chấp-Hành, Ban Tổ-Chức và toàn thể Gia đình Cựu HS Cường Để và Nữ T.H

Trân trọng Kính Mời .
TM . BCH Gia-đình Cựu HS Cường-Để & NTH

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc:

Anh Lê-Đại-Đồng (832) 528-3897 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anh Nguyễn-V. Gia-Phong (713)779-4348
Anh Đào-Vĩnh-Tuấn (713) 448-9186 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chị Nguyễn Thị Vân-Nga (281)481-0584
Anh Lê Văn Hoàng (713) 344-5189 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chị Huỳnh Thị Kim-Oanh (408) 506-7456
Anh Nguyễn Mạnh Dạn (713) 884-0446 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chị Trần-Thị-Hiền (832) 633-4137

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất