Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Nguyen Đăng Khoa
được tin Bạn NGUYỄN ĐĂNG KHOA cựu HS Khóa 1967-1974 Trường Trung Học Cường Để Quy Nhơn
Sinh Ngày 07/05/1956
Qua đời lúc 2 h Ngày 27/10/2020 tại Sài Gòn Thọ 65 tuổi
Tại tư gia : Nhà số 513/21/7 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp HCM
Lễ Hỏa Táng tổ chức vào Ngày 30/10/2020
Tại Ngĩa Trang Phúc An Viên, Sài Gòn

Xin chia buồn cùng gia đình , cầu chúc cho Hương hồn bạn sớm tiêu diêu nơi Miền cực lạc
Admin
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất