Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Giang Hồ Kỳ Tình Lục

Nguyên tác: A Chí
Chương 72 - Đêm lên núi Hoa Sơn (sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2081
Chương 71 - Đêm lên núi Hoa Sơn (giữa) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1906
Chương 70 - Đêm lên núi Hoa Sơn (đầu) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2022
Chương 69 - Quỹ Giáo Hắc Vô Thường (phần sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1920
Chương 68 - Quỹ Giáo Hắc Vô Thường Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1726
Chương 67 - Tài nghệ áp quần hùng (sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1908
Chương 66 - Tài nghệ áp quần hùng (giữa) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1687
Chương 65 - Tài nghệ áp quần hùng (đầu) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1712
Chương 64 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1602
Chương 63 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1576
Chương 62 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1628
Chương 61 - Cơ duyên ở Võ Đang [3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1598
Chương 60 - Cơ duyên ở Võ Đang [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1569
Chương 59 - Cơ duyên ở Võ Đang [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1571
Chương 58 - Trận chiến Tam Hiệp [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1566
Chương 57 - Trận chiến Tam Hiệp [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1810
Chương 56 - Phong ba ở Thanh Thành[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1562
Chương 55 - Phong ba ở Thanh Thành[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1568
Chương - 54 Phong ba ở Thanh Thành[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1562
Chương 53 - Bảo tàng trong hang động Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1568
Chương 52 - Tuyệt cảnh phùng sinh[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1558
Chương 51 - Tuyệt cảnh phùng sinh[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1602
Chương 50 - Tuyệt cảnh phùng sinh[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1643
Chương 49 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1645
Chương 48 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1618
Chương 47 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1623
Chương 46 - Thanh Thành mắc oan[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1652
Chương 45 - Thanh Thành mắc oan[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1574
Chương 44 Thanh Thành mắc oan Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1577
Chương 43 - Bọn áo đen thần bí Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1612
Chương 42 - Chuyến đi Hành Sơn (phần sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1722
Chương 41 - Chuyến đi Hành Sơn (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1861
Chương 40 - Chuyến đi Hành Sơn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1989
Chương 39 - Hiệp Cốt Nhu Tình (phần hạ) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2192
Chương 38 - Hiệp Cốt Nhu Tình Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2416
Chương 37 - Nhu tình hiệp nữ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1988
Chương 36 - Cái Bang Đại Hội (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1962
Chương 35 - Cái Bang đại hội(2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1957
Chương 34 - Cái Bang đại hội(1) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1801
Chương 33 - Kim Châm Thánh Thủ (4) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1854
Chương 32 - Kim Châm Thánh Thủ (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1840
Chương 31 - Kim Châm Thánh Thủ (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1910
Chương 30 - Kim Châm Thánh Thủ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1830
Chương 29 - Sống chết si tình Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1914
Chương 28 - Gặp gỡ tình duyên (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1807
Chương 27 - Gặp gỡ tình duyên (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1807
Chương 26 - Gặp gỡ tình duyên Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1905
Chương 25 - Tẩu Hỏa Nhập Ma Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1836
Chương 24 - 100 Lạng Vàng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1790
Chương 23 - Thiên Hồng Đạo Nhân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1740
Chương 22 - Rừng xanh phục kích Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1778
Chương 21 - Bí Mật Tiền Trang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1742
Chương 20 - Gặp lại Triệu Tử Phong Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1703
Chương 19 - Hiệp Can Nghĩa Đảm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1845
Chương 18 - Đại Hiệp ăn mày một chân (phần ba) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1830
Chương 17 - Độc Cước Hiệp Cái Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1909
Chương 16 - Đại hiệp ăn mày một chân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1899
Chương 15 - Người đàn bà thần bí Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2162
Chương 14 - Làm nô bộc ở Tây Thục tiền trang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1691
Chương 13 - Bí Cấp Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2008
Chương 12 - Trên đường gặp kỳ ngộ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8284
Chương 11 - Hoạ Đến Nhà Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2002
Chương 10 - Máu Tuôn Sa Mạc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8475
Chương 9 - Thiên Sơn phản đồ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6157
Chương 8 - Bát Quái thần công Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7187
Chương 7 - Di Lặc Phật giáo Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8506
Chương 6 - Người khách không mời Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6652
Chương 5 - Nguyên Thi Tứ Hùng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7639
Chương 4 - Thiên Sơn Nhị Đạo Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8756
Chương 3 - Dương Oai tiêu cuộc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2013
Chương 2 - Tổng quát nội dung Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2260
Chương 1 - Lời tựa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2820

Đăng Nhập / Đăng Xuất