Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Nguyên tác của Ôn Thụy An


Chúng tôi đã hết còn nhịn nổi.

Chúng tôi bị bức phải tiến hành kế hoạch "Trừ Hại".

"Trừ Hại" là tên đặt cho kế hoạch hành động, phải "trừ" đi kẻ "hại", dĩ nhiên đấy là Bạch Vãn!

Chúng tôi là hai người trong tứ đại trưởng lão trong Đa Lão hội: tôi tên là Tư Mã Vấn, còn lão ta là Tư Nhất Thiết, sư đệ của tôi.

Chúng tôi vốn còn có hai người sư đệ nữa, bọn họ là Tư Không Vọng và Tư Đồ Văn, bốn người chúng tôi hợp xưng là Vọng Văn Vấn Thiết ... cũng giống như thầy thuốc tinh thông y thuật vậy, chỗ nào có chúng tôi, bệnh chứng nghi nan có quái đến đâu, chẳng có thứ gì là không "thuốc đến bệnh trừ".

Do đó, Đa Lão hội nhờ có thanh danh ngày hôm nay, chúng tôi có thể nói được là công lao lớn nhất, nếu không có chúng tôi, Đa Lão hội sẽ chẳng làm gì được đứng vào hàng Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh.

Thủ lãnh đời trước Đảo Khai Giang Ngu Chiêu Phong lúc còn đang tại vị, chúng tôi đã là bậc công thần đánh nam dẹp bắc, xông pha thiên hạ, nguyên lão trong Đa Lão hội tuy nhiều, nhưng nếu luận về tư cách lịch lãm, chẳng có người nào "lão" qua được chúng tôi, đừng nói đến chuyện công lao nữa.

Ngu lão gia tử là một tay kỳ tài hãn hữu, ông ta trọng dụng chúng tôi, xem chúng tôi như tâm phúc, đãi chúng tôi như thủ túc, chúng tôi vì ông ta mà bán mạng mình, cũng là chuyện cam tâm tình nguyện.

Không phải là chúng tôi không sợ chết, có điều chỉ cần có người tin được chúng tôi có thể chết vì họ, biết chúng tôi là kẻ hữu dụng, trân trọng tấm thân hữu dụng của chúng tôi, thì cho dù chúng tôi có vì họ mà liều chết thì cũng chỉ là chuyện nghĩa bất cố thân thôi.

Huống gì, liều chết cũng không nhất định là sẽ chết, dám chết không nhất định là chết trước, chúng tôi đều rất hiểu rõ cái đạo lý đó.

Đã bốn mươi năm rồi. Lúc đó, thiên hạ các bang các phái, các môn các gia, vì muốn kiếm một chỗ đứng trong Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh là đánh nhau sống chết, đầu rơi máu chảy. Lúc ấy, Đa Lão hội chỉ mới xem là vừa ló đầu ló dạng trong vũ lâm, nhưng chỉ nhờ vào bốn anh em chúng tôi, còn có một bọn trung can nghĩa khí là Thiên La Diệp Linh Phong, Địa Võng Trương Lưu Hải, rốt cuộc đã dọn được một chỗ ngồi cho Đa Lão hội trong vũ lâm.

Đấy chính là chuyện vinh quang của Đa Lão hội.

Vinh quang cho mọi người của chúng tôi.

Có điều, cái trận khổ chiến kinh tâm động phách sống chết mất còn đó, cũng đã làm cho lão gia tử bị trọng thương, truyền vị cho Ngu Lịch Chi rồi, không bao lâu đó ông ta cũng qua đời.

Bất kỳ thắng lợi gì cũNg phải mua bằng một cái giá.

Có điều, cái giá phải trả lần này không khỏi hơi nặng ...

... Chúng tôi mất đi một kẻ hảo chủ tử như vậy, Đa Lão hội cũng mất đi một lãnh tụ tài ba.

Ngu lão gia tử mất đi rồi, bọn còn lại trong Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh lại càng dòm ngó không ngơi nghỉ.

May mà Ngu lão đầu tử không hề làm cho người ta thất vọng.

... Bọn "nguyên lão" chúng tôi có thói quen gọi Ngu Chiêu Phong là Ngu lào gia tử, còn con trai của ông ta Ngu Lịch Chi thì gọi là Ngu lão đầu tử.

Ngu lão đầu tử cũng là một tay có bản lãnh.

Ông ta cũng rất có khí phách.

Và ông ta cũng rất trọng dụng chúng tôi.

Ông ta không hề xem chúng tôi là thủ túc, là huynh đệ, mà xem chúng tôi như trưởng lão, muốn chúng tôi chỉ dẫn cho ông ta, bàn luận với ông ta. Không những vậy, mỗi khi gặp chuyện gì nghiêm trọng, ông ta đều lại hỏi ý kiến của bọn chúng tôi.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất