Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Viên Thuốc Cảm

Bệnh nhân cuối cùng của tôi vừa bước ra khỏi phòng khám thì chiếc đồng hồ trên tường cũng vừa điểm 12 giờ trưa.  Tôi đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi rồi lững thững đi về phía cafeteria.  Mỗi ngày chúng tôi có một tiếng đồng hồ để ăn trưa.  Hôm đó, tôi chọn ngồi chung bàn với ông nha sĩ và cô y tá trưởng, cả hai đều là nhân viên của tôi.  Câu chuyện trong bữa ăn trưa đang vui thì điện thoại reo.  Viên sĩ quan an ninh nhấc máy lên nghe rồi bước nhanh lại gần tôi:
-  Bác sĩ, có bệnh cần cấp cứu ở trại A.
-  Báo cáo ngay cho y tá trực của tôi và phòng an ninh biết.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất