Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

LTS. Lê Phiên Vươn là một bút hiệu của nhà văn nhà báo Lê Xuân Tiến, cựu học sinh CĐ 63-70. Anh vừa qua đời ngày 18.7.2012.
Truyện ngắn này là từ Giai Phẩm Văn số 10 ngày 24 tháng 2, 1973

DKMQ1

DKMQ2

DKMQ3

DKMQ4

DKMQ5

DKMQ6

DKMQ7

DKMQ8

DKMQ9Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất