Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Trường hợp một cô nhi

Vi Chất chán nản ngã người dựa sát vào vách tường phía sau lưng và đưa mắt buồn bã nhìn So Phy: "Không được, thông cảm cho anh, anh đã xẻ ruột ra nói hết với người ta rồi nhưng không ai tin mình hết. Dường như thiện ý của chúng ta đã bị coi là quá lạ lùng, quá khùng điên, không thể có đối với những người đã quen sống trong một xã hội đầy dẫy những mưu toan và lợi dụng. Anh biết em muốn giữ lời hứa, muốn làm vui lòng vong linh một người mẹ tội nghiệp nhưng anh không còn một cách nào khác; anh không thể chịu đựng được sự sỉ nhục người ta đối với mình. Thôi, chúng ta đã làm hết sức, hãy để cho mọi việc tự nó xảy ra".

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất