Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Ngày Về

Vỡ tổ

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tháng 10 năm 2008 quét qua như một cơn bão, Hãng Fairwood Bros & Sons, Inc. sa thải đợt này là ba trăm hai chục người, Johnny Hung Nguyen, kỹ sư gốc Việt, chiều cao 6ft 04in., cân nặng 180 lb có tên trong danh sách. Anh không ngờ có một ngày mình thất nghiệp giữa tuổi năm mươi ba. Anh đã bị sa thải với một khoản bồi thường sáu tháng lương, tấm bằng kỹ sư hạng A máy nông cụ và hai chục năm thâm niên đã không cứu nổi anh. Rồi những ngày tháng đi xin việc hết chỗ nọ tới chỗ kia. Những cái lắc đầu, very sorry, giá như mười năm trước chắc tuổi tác đã không chống lại anh. Tiền bồi thường và trợ cấp thất nghiệp không trả nổi đống bill chồng chất của hai người mỗi tháng .

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất