Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Thơ & Nhạc

61. Di mệnh của vua Quang Trung

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 61 - từ câu 3235 tới 3266)

Xuân Nhâm tý nam kha dậy mộng
Bắc cung mơ lòng bỗng nao lòng
Mặt trời rụng giữa thu phân
Để đông giá buốt, để dân mãi còn

Xem tiếp...

59. Cầu hôn công chúa Mãn Thanh-Xin đất Lưỡng Quảng làm của hồi môn

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 59 - từ câu 3167 tới 3218)

Hận quốc sỉ, Hán mong nội loạn
Gương Nam vương dậy sáng niềm tin
Phản Thanh đã nổi rộ lên
Từ nơi phố thị đến miền xa xăm
Phục quốc Minh đã lan cùng khắp
Binh Thanh triều phải dập, phải ngăn
Hờn căm dậy lửa hờn căm
Can qua đã động, vướng ngàn gian nguy

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất