Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

59. Cầu hôn công chúa Mãn Thanh-Xin đất Lưỡng Quảng làm của hồi môn

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 59 - từ câu 3167 tới 3218)

Hận quốc sỉ, Hán mong nội loạn
Gương Nam vương dậy sáng niềm tin
Phản Thanh đã nổi rộ lên
Từ nơi phố thị đến miền xa xăm
Phục quốc Minh đã lan cùng khắp
Binh Thanh triều phải dập, phải ngăn
Hờn căm dậy lửa hờn căm
Can qua đã động, vướng ngàn gian nguy

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất